Ośrodek Nadmorski KAMYCZEK, ul. Nadmorska 69, 76-034 Sarbinowo recepcja@kamyczek-sarbinowo.pl
(+48) 94 342 78 79 kom. (+48) 505-133-122

KINEZYTERAPIA

KINEZYTERAPIA – leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji.

 

 

 

Ćwiczenia w odciążeniu – rodzaj ćwiczeń fizycznych, służących zmniejszeniu obciążenia na stawy lub mięśnie, a przez to umożliwiających pacjentowi zrobienie ruchu, który bez odciążenia mógłby być niemożliwy (ze względu na osłabienie mięśnia lub ból).
Efekt odciążenia osiąga się poprzez podwieszenie części ciała na tzw. podwieszkach, czyli linkach podtrzymujących ciężar np. kończyny, przez podtrzymanie kończyny przez terapeutę lub też przez zanurzenie w wodzie. Ćwiczenia w odciążeniu umożliwiają szybszy powrót do zdrowia po okresie unieruchomienia, a ich naturalną konsekwencją są ćwiczenia bez odciążenia oraz ćwiczenia z oporem.

Wskazania:
•    osłabiona siła mięśni
•    ograniczenia w ruchomości stawów
•    zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa (wyciąg osiowy)
•    stany po złamaniach
•    przykurcze ścięgien i mięśni
•    ćwiczenia przy braku możliwości obciążania kończyn (ćwiczenia w odciążeniu)
•    niedowłady

Ćwiczenia czynne: ćwiczenia wykonywane przy współudziale pacjenta. Ruchy kończyn i tułowia angażujące wybrane grupy mięśni i stawów, w celu poprawienia ich sprawności.
Najczęściej stosowanymi ćwiczeniami czynnymi są:
-ćwiczenia izometryczne (napinanie mięśni)
-ćwiczenia prowadzone
-ćwiczenia w odciążeniu (Ugul)
-ćwiczenia wolne - bez użycia sprzętu pomocniczego
-ćwiczenia oporowe

Wskazania:
•    osłabiona siła mięśni
•    ograniczenia w ruchomości stawów
•    zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa (wyciąg osiowy)
•    stany po złamaniach
•    przykurcze ścięgien i mięśni
•    ćwiczenia przy braku możliwości obciążania kończyn (ćwiczenia w odciążeniu)
•    niedowłady

Ćwiczenia czynno-bierne:
Oparte są o własną siłę usprawnianego, a siła zewnętrzna ma tu jedynie charakter wspomagający. Czasem niezbędne jest zastosowanie odciążenia, czy też pomoc w zapoczątkowaniu ruchu.
Ćwiczenia te służą głównie reedukacji mięśni czyli:
•    wzmacnianie mięśni słabych
•    kształtowanie pamięci wzorców ruchowych
•    odtwarzanie
Nadmierne napięcie mięśni – wywołane unieruchomieniem, bólem lub innymi czynnikami kwalifikuje się do prowadzenia ćwiczeń bierno-czynnych. Ruch prowadzony jest biernie ( przez terapeutę) a zadaniem ćwiczącego jest czynne rozluźnianie mięśni, w tej części narządu ruchu, która jest ćwiczona. Kwalifikacja do ćwiczeń ze względu na siłę mięśniową gdy siła jest równa 1 według skali testu.
Głównym zadaniem tych ćwiczeń jest przerwanie łuku odruchowego łańcucha bólowego.

Cel ćwiczeń:
•    przerwanie łuku odruchowego łańcucha bólowego
•    rozbicie napięcia mięśniowego

Wskazania:Przeciwwskazania:
  •  stany po chirurgicznych zabiegach
rekonstrukcyjnych narządu ruchu
•  choroby reumatoidalne
•  unieruchomienie kończyn za pomocą  wyciągów
redresyjnych
•  stany atrofii tkankowej
•  demineralizacja kości
  •  czynne procesy zapalne w stawach
•  świeże blizny pooperacyjne lub inne rany
•  stany wymagające unieruchomienia : złamania,
zwichnięcia

Ćwiczenia samowswpomagane:
W ćwiczeniach samowspomaganych chory wykonując ruch jedną kończyną wspomaga wykonanie ruchu w stawach drugiej kończyny, zwiększając równocześnie jego zakres. Jest to rodzaj redresji , którą chory sam wykonuje, zwanej „autoredresją”.
Ćwiczenia te stanowią łącznik pomiędzy grupą ćwiczeń biernych i czynnych. Wspomaganie może być bezpośrednie albo pośrednie.

Bezpośrednie - tak jak wyżej jest napisane chory za pomocą zdrowej kończyny górnej, chwyta kończynę przeciwną, porażoną i ćwiczy ją prowadząc ruch wznosu przez zgięcie w zespole stawowym barkowo-ramiennym w takim zakresie ruchu jaki jest możliwy do wykonania.
Pośrednie - są wykonywane przy użyciu systemu bloczkowego , który pozwala na działanie bardziej precyzyjne. Omawiany rodzaj ćwiczeń stosuje się u pacjentów przewlekle chorych, chorych których
proces chorobowy spowodował trwałe zmiany
Cel ćwiczeń:
•    zwiększenie zakresu ruchów w stawach
•    uzyskanie rozluźnienia nadmiernie napiętych mięśni

Wskazania:Przeciwwskazania:
  •  przygotowanie do redresji wykonywanych przy
współudziale kinezyterapeuty
•  przygotowanie do ćwiczeń czynnych wolnych
•  poprawienie trofiki mięśni
•  utrzymanie zakresu ruchów w stawach
•  zapobieganie niekorzystnym zmianą
wynikającym z bezruchu.
  •  ostry stan pacjenta
•  ostry stan zapalny stawu i
tkanek okołostawowych
•  zapalenie żył
•  gorączka
•  niepełny zrost kostny